Monumento-al-Pipila-Things-to-do-Guanajuato

Viewpoint from Monumento al Pipila in Guanajuato

Viewpoint from Monumento al Pipila in Guanajuato